Bảo mật

Tại VNTECH24 , sự riêng tư của người dùng rất quan trọng đối với chúng tôi. Tài liệu chính sách bảo mật nói đến các loại thông tin cá nhân được nhận và thu thập bởi www.vntech24.com và cách chúng tôi sử dụng nó.

Tài liệu ghi chép

Giống như nhiều trang web khác, www.vntech24.com sử dụng các tệp nhật ký. Thông tin bên trong các tệp nhật ký bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), nhãn thời gian, số lần nhấp chuột để phân tích xu hướng, quản lý trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học. Địa chỉ IP và các thông tin này không không thể nhận dạng cá nhân.

Cookie và Web Beacons

VNTECH24  sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về sở thích của khách truy cập, ghi lại thông tin người sử dụng cụ thể trên trang mà người dùng truy cập hoặc truy cập, tuỳ chỉnh nội dung trang web dựa trên loại trình duyệt của khách truy cập hoặc thông tin khác mà khách truy cập gửi qua trình duyệt.

DoubleClick DART Cookie

  • Google, với tư cách là nhà cung cấp quảng cáo, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo trên www.vntech24.com.
  • Việc sử dụng cookie DART của Google cho phép nó phân phối quảng cáo đến người dùng dựa trên lịch sử truy cập www.vntech24.com và các trang web khác trên Internet.
  • Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie DART bằng cách truy cập vào quảng cáo của Google và chính sách bảo mật của mạng nội dung tại URL sau – https://www.google.com/intl/vi/policies/privacy/embedded/

Quảng Cáo Trên Website

Các máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba sử dụng công nghệ cho các quảng cáo và liên kết xuất hiện trên www.vntech24.com gửi trực tiếp đến các trình duyệt của bạn. Họ tự động nhận địa chỉ IP của bạn khi điều này xảy ra. Các công nghệ khác (chẳng hạn như cookie, JavaScript hoặc Web Beacons) cũng có thể được sử dụng bởi các mạng quảng cáo của bên thứ ba để đo lường hiệu quả của quảng cáo và/hoặc để cá nhân hóa nội dung quảng cáo mà bạn nhìn thấy.

VNTECH24  không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie được sử dụng bởi các nhà quảng cáo bên thứ ba.

Bạn nên tham khảo các chính sách bảo mật tương ứng của các máy chủ quảng cáo của bên thứ ba này để biết thêm thông tin về thực tiễn của họ cũng như để được hướng dẫn về cách chọn không tham gia vào các thực tiễn nhất định. Chính sách bảo mật của www.vntech24.com không áp dụng cho và chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của các nhà quảng cáo hoặc trang web khác.

Nếu bạn muốn vô hiệu hóa cookie, bạn có thể làm như vậy thông qua các tùy chọn trình duyệt cá nhân của bạn. Thông tin chi tiết hơn về quản lý cookie với các trình duyệt web cụ thể có thể được tìm thấy tại các trang web tương ứng của trình duyệt.

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại info@vntech24.com